BIMUS Xarxa de Biblioteques de Museus

Naix el Portal de Biblioteques Especialitzades d'Espanya

Biblioteques Especialitzades de la Generalitat Valenciana

Naix el Portal de Biblioteques Especialitzades d'Espanya

La Comissió Tècnica de Cooperació de Biblioteques Especialitzades presenta el Portal de Biblioteques Especialitzades, un dels grans objectius marcats per la Comissió i que culmina part dels treballs realitzats durant els anys 2019 i 2020.

Aquest nou portal ens ofereix:

  • Informació detallada sobre què són les biblioteques especialitzades.
  • Tipologia de fons que ens ofereixen, així com una relació dels principals projectes digitals que faciliten l'accés als fons patrimonials depositats en aquestes biblioteques.
  • Una recopilació de catàlegs col·lectius temàtics.
  • Una llista de xarxes de biblioteques especialitzades (arxius, museus, sanitat, etc), amb la seua denominació, dades de contacte i enllaç web.
  • Una selecció d'experiències innovadores, a manera de bones pràctiques, així com un formulari perquè les biblioteques que ho desitgen puguen comunicar les seues experiències.
  • Una secció que reuneix totes les notícies d'actualitat, relacionades o d'interés, sobre biblioteques especialitzades.
  • Un repositori de documentació i recursos sobre biblioteques especialitzades.