Consúltanos

T'interessa

Consultes i suggeriments

Consultes i suggeriments

Sol·licituds d'informació ÚNICAMENT relacionades amb la gestió bibliotecària de les BEGV

També està disponible el tràmit de Sol·licitud d'informació pública per als casos en els quals siga pertinent.

Les dades de caràcter personal que conté aquest formulari podran ser incloses en un fitxer per a ser tractades per aquest òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets recollits en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com les Regles Generals de Protecció de Dades del Reglament 2016/679 de la Unió Europea de Protecció de Dades Personals.
Més informació: https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

Contacto
Prova de verificació