BIMUS Xarxa de Biblioteques de Museus

« Ves enrere

1a. Jornada Valenciana de Bibliotecaris/ Bibliotecàries Escolars

Biblioteques Especialitzades de la Generalitat Valenciana

1a. Jornada Valenciana de Bibliotecaris/ Bibliotecàries Escolars

Construint un objectiu comú

  •  Analitzar la situació actual i el grau de desenvolupament del sistema bibliotecari escolar valencià,
  •  Treballar conjuntament el model de biblioteca escolar que desitgem i establir les línies estratègiques per a aconseguir-ho,
  •  Compartir experiències de bones practiques i projectes d'èxit,
  •  Articular un espai on reivindicar el paper dels professionals de les biblioteques escolars i la importància de la formació continuada.

Aquesta jornada és una aposta ferma pel treball en equip, per l'aprofitament i les sinèrgies entre els actors clau dels centres educatius i les i els professionals de la informació.