Consúltanos

T'interessa

Normativa

Normativa

  • LLEI 4/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Biblioteques de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 6488, de 25.03.2011)
  • RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2011, de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual s'integren en la Xarxa de Biblioteques Especialitzades i Centres de Documentació de la Comunitat Valenciana les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat Valenciana (BEGV). (DOGV núm. 6540, de 10.06.2011)