Consúltanos

T'interessa

Portal de les BEGV

Portal de les BEGV

BEGV, Biblioteques Especialitzades de la Generalitat Valenciana, és la xarxa formada per les biblioteques especialitzades i els centres de documentació depenents de la Generalitat.
A través d'aquest portal, les BEGV mostrem els catàlegs dels centres de la xarxa i el catàleg col·lectiu, els recursos d'informació i documentació, els nostres productes documentals i presentem la nostra oferta de serveis.

Noticies

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Ves enrere Novetats Legislatives

Novetats Legislatives

Transports i Logística

  • Reglament (UE) 2016/796 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de maig de 2016, relatiu a l'Agència Ferroviària de la Unió Europea i pel qual es deroga el Reglament (CE) nº 881/2004.

 

  • Directiva (UE) 2016/798 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de maig de 2016, sobre la seguretat ferroviària

 

  • Directiva (UE) 2016/797 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de maig de 2016, sobre la interoperabilitat del sistema ferroviari dins de la Unió Europea

 

  • Reglament d'Execució (UE) 2016/799 de la Comissió, de 18 de març de 2016, pel qual s'executa el Reglament (UE) nº 165/2014 del Parlament Europeu i del Consell, que estableix els requisits per a la construcció, assaig, instal·lació, funcionament i reparació dels tacògrafs i dels seus components (Text pertinent a l'efecte del EEE).

 

Per consultar les últimes novetats legislatives, agrupades per matèries, polse ací