Consúltanos

T'interessa

Portal de les BEGV

Portal de les BEGV

BEGV, Biblioteques Especialitzades de la Generalitat Valenciana, és la xarxa formada per les biblioteques especialitzades i els centres de documentació depenents de la Generalitat.
A través d'aquest portal, les BEGV mostrem els catàlegs dels centres de la xarxa i el catàleg col·lectiu, els recursos d'informació i documentació, els nostres productes documentals i presentem la nostra oferta de serveis.

Noticies

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Ves enrere Novetats Legislatives

Novetats Legislatives

Novetats Legislatives

Estatut Bàsic de l'Empleat Públic
  • Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic:
Sòl. i Rehabilitació urbana 
  • Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana:
Prevenció del risc d'inundació
  • Decret 201/2015, de 29 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'acció territorial sobre prevenció del risc d'inundació a la Comunitat Valenciana (PATRICOVA):
Reglament Orgànic i Funcional: correció d'errades
  • Correcció d'errades del Decret 159/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori: