Consúltanos

T'interessa

Història de les BEGV

Història de les BEGV

La xarxa de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat Valenciana (BEGV) sorgeix de la voluntat col·laborativa, inherent a la pràctica professional bibliotecària i documentalista, de qui desenvolupem el nostre treball a les biblioteques i centres de documentació depenents dels diferents departaments de la Generalitat Valenciana.

En 1999, la Unitat de Documentació General (UDG) de Presidència valora les bondats del programa Techlib com a paquet de gestió documental integral, que possibilita disposar d'un catàleg d'accés públic a través de la web (OPAC). Després d'un acord amb el Servei d'Informàtica, la UDG de Presidència opta per aquest programa, es formalitza l'adquisició de llicències i s'inicien les tasques que conduiran a la seva definitiva engegada a l'abril de 2000.

Paralelalmente, la UDG va iniciar contactes amb els restants serveis de documentació de les conselleries de la Generalitat Valenciana per impulsar la implantació de Techlib a les seves biblioteques. El fet de compartir un mateix programa de gestió bibliotecària obriria múltiples i prometedores possibilitats de cooperació. Una vegada avaluada pel personal tècnic, la proposta va ser favorablement atesa en la major part dels casos, iniciant-se una gradual incorporació al projecte. Els objectius definits en aquest moment inicial van ser tècnics i de gestió del catàleg: compartir recursos, reduir costos i millorar els serveis oferts a la comunitat usuària.

El següent pas en aquest projecte va ser la contractació, a la fi de 2006, de la llicència corporativa de Livelink, paquet informàtic successor de Techlib, que inclou Livelink Collections Server (LCS) -gestor de bases de dades documentals-, WebTop -gestor de OPACs- i Livelink LibraryManagement -sistema de gestió bibliotecària-. Aquesta llicència permet instal·lar l'aplicació en qualsevol organisme de la Generalitat Valenciana que la requerisca. Actualment, aquest programari de gestió ha passat a denominar-se Opentext.

La majoria de les col·leccions departamentals de la Generalitat Valenciana -juntament amb la del parlament autonòmic- estan gestionades amb Opentext. No obstant açò, cal remarcar que existeixen altres centres de documentació depenents de l'administració valenciana que no empren aquest gestor documental i que també formen part de la xarxa de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat (BEGV).

Les BEGV comptem amb la cobertura jurídica de la Llei 4/2011, de la Generalitat, de Biblioteques de la Comunitat Valenciana, com "part integrant del Sistema bibliotecari Valencià i del Consell Assessor de biblioteques".

I seguim treballant per donar a conèixer i rendibilitzar les nostres col·leccions, buscant la complementarietat dels nostres recursos i la visibilitat dels nostres productes.

 
 

Més informació

 

Línia del temps: l'evolució de les BEGV